Tomt: nr. 07

Størrelse: 906.00 m2

kr 0,00

Tilgjengelig:

Tomtene i Haugafeltet Panorama ligger nydelig til med flott utsikt og god solgang med arealer mot sørvest og vestvendt beliggenhet. 

Felter ligger ovenfor det utbygde feltet Haugafeltet og ligger tilstøtende feltene Lysbakken og Guståsen med naturlige skrenter og hyller i nedre og øvre del, mens midtpartiet fremstår som forholdsvis flatt og småkupert. 

Fra øvre del av feltet har man direkte tilgang til den populære Morkenløypa som krysser feltet og gir tilgang til det omfattende skiløypenettet på Bjorli, samt opparbeidet gapahuk.

De fleste tomtene er større enn 1000 m2, noe som gir mulighet til å bygge inntil 200 m2 BYA med 150 m2 på største bygg. For detaljer om byggegrenser for de ulike tomtene, ta kontakt med oss for detaljert informasjon. 

Denne tomten er ikke tilgjengelig for salg ennå, ta kontakt med oss for mer informasjon.