Området

Beliggenhet

Haugafeltet Panorama ligger opp for nedre del av Haugafeltet som allerede er utbygd. Tomtene er plassert i et «terrassert» solvendt terreng slik at det er flott utsikt fra de fleste tomtene. Utbyggingen av infrastruktur startet sommeren 2016, og innen vinteren er grunnmuren for de 6 første hyttene på plass.

Avstand til Bjorli sentrum er 1 km, og til Bjorli skisenter 1,3 km. Morkenløypa ligger øverst i feltet som som gir kort veg til det omfattende skiløypenettet på Bjorli.

Tomtene

De fleste tomtene er større enn 1000 m2 noe som gir mulighet til å bygge inntil 200 m2 BYA med 150 m2 på største bygg.

Planbestemmelser

Du kan lese alle detaljene om planbestemmelsene for feltet på hver prospektside for tomtene, klikk deg inn på tomten du er interessert i og du kan laste ned både områdekart og planbestemmelsene.

 

Bildekarusell